Business&Life Coach | Business Mental Trainer

Human Potential Expert | Business Strategic Negotiator

Obszary mojego działania:

Coaching – Executive, Leadership, Team, Bussines & Life | Szkolenia biznesowe
Negocjacje, wywieranie wpływu, perswazja | Budowanie i rozwijanie ludzkiego potencjału

kom.: 793 222 397

michal@michallubomski.com